Välkommen till DIYA Consulting

Diya Consulting stöttar företag, organisationer och myndigheter att bli mer framgångsrika och attraktiva genom att anamma en relationsskapande ledarstil, tydlig kommunikation och ett integrerat hållbarhetsarbete.

Diya Consultings verksamhetsområden är främst hållbarhetsfrågor (CSR), kommunikation, affärs- och organisationsutveckling samt ledarskap. 

Vi erbjuder föreläsningar, workshops, utbildningar, konsultstöd, projektledning och interimslösningar.

UTBILDNING MAJ: Vässa ditt hållbarhetsarbete

Nu erbjuder vi en efterlängtad och skräddarsydd utbildning för energibranschen i Sverige som ger dig insikt och förståelse om varför och hur ni kan utveckla ert strategiska hållbarhets-arbete. Digitalt så klart! Start 3 maj med en introduktion på 30 min och sedan två halvdagar den 10 och 17 maj.

I samarbete med Bright Planet AB och Energiföretagen Sverige. Kursledare: Malin Thorsen och Anna Carendi.

Målsättningen är att du ska veta vilka omvärldsfaktorer som driver den hållbara omställningen, känna att du har koll på vad som behöver göras och vad ni redan har lyckats med. Utbildningen ger dig verktygen för att göra hållbarhet till en självklarhet i utvecklingen av er verksamhet.

För mer info och anmälan.

CSR SMÅLAND

CSR Småland skapar engagemang bland företag och andra aktörer till att utveckla hållbara verksamheter och därigenom bidra till en attraktiv region. CSR Småland är en mötesplats som bidrar till hållbar verksamhetsutveckling och nya affärsidéer.

CSR Småland är en icke-vinstdrivande förening som bildades 29 april 2016 av Anna Carendi (Diya Consulting AB), Jenny Jakobsson (Adlignum AB) och Patrik Sundberg (Sundberg Sustainability AB). Idag har föreningen ett 70-tal medlemmar.

Vill du också bli medlem? Kolla in CSR Smålands hemsida för mer information.

Armband för globala målen

2030 ska världen ha nått de 17 globala målen för hållbar utveckling. Nu har vi ett årtionde på oss att tänka nytt, samarbeta och våga ta de modiga besluten. Vill du visa att du stöttar de globala målen eller vill du ha något som kan starta en konversation om de globala målen? Då kan detta armband vara till din hjälp.

Armbandet är tänkt att öppna upp för samtal mellan människor om de globala målen och hur vi, var och en och tillsammans, kan vara med och bidra till en hållbar utveckling. Armbandet är tillverkat med omtanke om människa och miljö.

Läs mer på 17globalamal.se eller följ @17globalamal på Instagram.

Diya Consulting AB  •  Gjuterigatan 9  •  553 18 Jönköping  •   +46 736 238391