Om DIYA

Diya Consulting AB är ett konsultbolag inom hållbar utveckling som startade 2011. Företaget drivs av Anna Carendi, som har lång erfarenhet av hållbarhetsfrågor (CSR), kommunikation, ledarskap och organisations- och affärsutveckling, både från ideell, offentlig och privat sektor.

Anna är certifierad enligt Global Reporting Initiatives riktlinjer för hållbarhetsredovisning och är också en nominated trainer för att hålla certifierade utbildningar i GRI:s riktlinjer tillsammans med Enact Sustainable Strategies.

Diya Consulting stöttar små och medelstora företag samt offentliga och ideella organisationer med deras hållbarhetsarbete (CSR) genom föreläsningar, workshops, utbildningar, konsultstöd, projektledning samt interimslösningar och styrelseuppdrag.

Vår utgångspunkt är att genom en relationsskapande ledarstil, tydlig kommunikation och ett integrerat hållbarhetsarbete göra företag, organisationer och myndigheter mer framgångsrika och attraktiva, både för kunder och medarbetare.

Diya Consulting är del av Hållbarhetsteamet som är ett nätverk av konsulter inom hållbarhet (CSR), miljö, socialt entreprenörskap, kommunikation och affärsutveckling. Förutom Diya Consulting AB så består nätverket at Sundberg Sustainability AB och Adlignum AB. 

Många undrar vad företagsnamnet betyder. Diya kommer från kinesiskan och betyder Moder Jord.

Diya Consulting AB  •  Gjuterigatan 9  •  553 18 Jönköping  •   +46 736 238391