styrelsearbete

 • Om DIYA

  Diya Consulting AB är ett konsultbolag inom hållbar utveckling som startade 2011. Företaget drivs av Anna Carendi, som har lång erfarenhet av hållbarhetsfrågor (CSR), kommunikation, ledarskap och organisations- och affärsutveckling, både från ideell, offentlig och privat sektor.

  Diya Consulting stöttar små och medelstora företag samt offentliga och ideella organisationer med deras hållbarhetsarbete genom föreläsningar, workshops, utbildningar, konsultstöd, projektledning samt interimslösningar och styrelseuppdrag.

  Företagets övergripande syfte är att bidra till en hållbar utveckling och de globala målen samt att stötta företag och organisationer att bli mer framgångsrika och attraktiva, både för kunder och medarbetare, genom att de integrerar hållbarhet i affärsmodeller och mind set.

  "Min drivkraft är att jag vill bidra till en bättre värld och till de globala målen för hållbar utveckling. Det gör jag på olika fronter. Som privatperson har jag deltagit i Klimatkampen. Jag stötar också företag och organisationer att implementera hållbarhet i affärsstrategier och mind-set. Och som ordförande i CSR Småland är jag med och skapar en mötesplats för företag och andra aktörer som vill utveckla hållbara verksamheter och därmed bidra till en attraktiv region", säger Anna Carendi, vd för Diya Consulting.

  Anna Carendi är också medgrundare till 17 globala målen-armbanden och delägare i Hållbarhetsteamet AB. Sedan 2020 är Anna även styrelseledamot i Circular Centre, ett företag som fokuserar på cirkulär ekonomi och socialt ansvarstagande, vars vision är Noll människor i utanförskap och noll restprodukter i samhälle! Anna Carendi är också styrelseledamot i Nivika Fastigheter samt Friskis & Svettis Jönköping.

  Många undrar vad företagsnamnet betyder. Diya kommer från kinesiskan och betyder Moder Jord.


  2018 intog Anna Carendi, vd för Diya Consulting och ordförande för CSR Småland, plats 86 på listan över de 101 mäktigaste i Hållbarhetssverige, som presenteras av Aktuell Hållbarhet.

  ”För att bli framgångsrik och skaffa sig ”makt” i ­hållbarhetssfären krävs i dag nya egenskaper. Främst handlar det om förmågan att skapa mötesplatser och nätverk skriver Aktuell Hållbarhet på sin hemsida och det är nog en av anledningarna att jag som initiativtagare och ordförande för CSR Småland hamnat på listan. Jag är oerhört glad och stolt över det. Men roligast är att CSR Småland, som jag var med och startade för knappt två år sedan, uppmärksammas", säger Anna Carendi.

  Hela 2018 års lista på Aktuell Hållbarhet.

  Artikel i Jönköpings Posten: Hon tar plats på listan över Sveriges mäktigaste.(2018-03-15)

   

Diya Consulting AB  •  Besöksadress: Gjuterigatan 9  •  553 18 Jönköping  •   +46 736 238391