Global Reporting Initiative

 • Hösten 2014 kom ett EU-direktiv gällande obligatorisk rapportering av icke-finansiell information. Syftet är att öka transparensen och göra det möjligt att jämföra olika bolag ur ett hållbarhetsperspektiv. Ny svensk lagstiftning väntas komma till sommaren.

  Nedan följer:
  •    information om EU-direktivet och förslag på svensk lagstiftning
  •    vad rapportering innebär
  •    vilka som omfattas
  •    hur rapporteringen ska ske
  •    koppling till befintliga riktlinjer för hållbarhetsredovisning (GRI)
  •    hur företag kan förbereda sig inför det nya lagkravet redan nu

 • Den 26 oktober röstade riksdagen igenom regeringens förslaget om obligatorisk hållbarhetsrapportering för företag av viss storlek. Förslaget som bygger på ett EU-direktiv innebär förändringar i bl.a. årsredovisningslagen, lagen om ekonomiska föreningar, stiftelselagen och aktiebolagslagen. De svenska lagändringarna ska tillämpas för det räkenskapsår som börjar efter årsskiftet. Totalt räknar man med att ungefär 1 600 svenska företag kommer att omfattas av kravet på hållbarhetsredovisning. 

 • Diya Consulting AB är ett konsultbolag inom hållbar utveckling som startade 2011. Företaget drivs av Anna Carendi, som har lång erfarenhet av hållbarhetsfrågor (CSR), kommunikation, ledarskap och organisations- och affärsutveckling, både från ideell, offentlig och privat sektor.

  Diya Consulting stöttar små och medelstora företag samt offentliga och ideella organisationer med deras hållbarhetsarbete genom föreläsningar, workshops, utbildningar, konsultstöd, projektledning samt interimslösningar och styrelseuppdrag. Ett expertområde är hållbarhetsredovisning och hållbarhetsrapportering enligt Global Reporting Initiative Standards (GRI Standards).

  Företagets övergripande syfte är att bidra till en hållbar utveckling och de globala målen samt att stötta företag och organisationer att bli mer framgångsrika och attraktiva, både för kunder och medarbetare, genom att de integrerar hållbarhet i affärsmodeller och mind set.

  "Min drivkraft är att jag vill bidra till en bättre värld och till de globala målen för hållbar utveckling. Det gör jag på olika fronter. Som privatperson kommer jag under ett års tid, med start september 2019, att delta i Klimatkampen. Det innebär att jag och ett antal andra Klimatkämpar i Jönköpings län ska försöka minska våra klimatavtryck med 30 % vardera. Det arbetet kan du följa på mitt Instagramkonto @hallbarhetsanna. Jag stötar också företag och organisationer att implementera hållbarhet i affärsstrategier och mind-set. Och som ordförande i CSR Småland är jag med och skapar en mötesplats för företag och andra aktörer som vill utveckla hållbara verksamheter och därmed bidra till en attraktiv region", säger Anna Carendi, vd för Diya Consulting.

  Från och med 4 november 2019 är Anna Carendi anställd som senior hållbarhetskonsult på Cybercom Sweden. Det går dock fortfarande bra att anlita Anna som moderator, föreläsare, utbildare eller konsult inom hållbarhet.

  Många undrar vad företagsnamnet betyder. Diya kommer från kinesiskan och betyder Moder Jord.

   


  2018 intog Anna Carendi, vd för Diya Consulting och ordförande för CSR Småland, plats 86 på listan över de 101 mäktigaste i Hållbarhetssverige, som presenteras av Aktuell Hållbarhet.

  ”För att bli framgångsrik och skaffa sig ”makt” i ­hållbarhetssfären krävs i dag nya egenskaper. Främst handlar det om förmågan att skapa mötesplatser och nätverk skriver Aktuell Hållbarhet på sin hemsida och det är nog en av anledningarna att jag som initiativtagare och ordförande för CSR Småland hamnat på listan. Jag är oerhört glad och stolt över det. Men roligast är att CSR Småland, som jag var med och startade för knappt två år sedan, uppmärksammas", säger Anna Carendi.

  Hela 2018 års lista på Aktuell Hållbarhet.

  Artikel i Jönköpings Posten: Hon tar plats på listan över Sveriges mäktigaste.(2018-03-15)

   

 • Välkommen på en heldagsutbildning om hur man driver positiv utveckling med hjälp av hållbarhetsredovisning.

  Tisdagen den 30 maj kl.9.00-16.00 i Karlstad. 

  Utbildningen är ett samarbete mellan Diya Consulting AB och Bright Planet AB. 

  För mer information och anmälan: http://brightplanet.se/seminarium_strategisk-hallbarhet-i-praktiken.html

 • Diya Consulting stöttar företag, organisationer och myndigheter att bli mer framgångsrika och attraktiva genom att anamma en relationsskapande ledarstil, tydlig kommunikation och ett integrerat hållbarhetsarbete.

  Diya Consultings verksamhetsområden är främst hållbarhetsfrågor (CSR), kommunikation, affärs- och organisationsutveckling samt ledarskap. 

  Vi erbjuder föreläsningar, workshops, utbildningar, konsultstöd, projektledning och interimslösningar.

Diya Consulting AB  •  Gjuterigatan 9  •  553 18 Jönköping  •   +46 736 238391