csr

  •  

  • Diya Consulting stöttar företag, organisationer och myndigheter att bli mer framgångsrika och attraktiva genom att anamma en relationsskapande ledarstil, tydlig kommunikation och ett integrerat hållbarhetsarbete.

    Diya Consultings verksamhetsområden är främst hållbarhetsfrågor (CSR), kommunikation, affärs- och organisationsutveckling samt ledarskap. 

    Vi erbjuder föreläsningar, workshops, utbildningar, konsultstöd, projektledning och interimslösningar.

Diya Consulting AB  •  Besöksadress: Gjuterigatan 9  •  553 18 Jönköping  •   +46 736 238391