Nu ingår Diya Consulting i Hållbarhetsteamet

Diya Consulting AB fortsätter sin verksamhet men kan genom att ingå i Hållbarhetsteamet erbjuda företag en bredare kompetens och erfarenhet inom affärsutveckling, strategiska processer, förändringsarbete, kommunikation och olika aspekter inom hållbarhet. 

Hållbarhetsteamet är baserat i Jönköping, arbetar i hela Sverige och består av:

För mer info se www.hallbarhetsteamet.se

 

Nu är lagen om obligatorisk hållbarhets- rapportering här!

Den 26 oktober röstade riksdagen igenom regeringens förslaget om obligatorisk hållbarhetsrapportering för företag av viss storlek. Förslaget som bygger på ett EU-direktiv innebär förändringar i bl.a. årsredovisningslagen, lagen om ekonomiska föreningar, stiftelselagen och aktiebolagslagen. De svenska lagändringarna ska tillämpas för det räkenskapsår som börjar efter årsskiftet. Totalt räknar man med att ungefär 1 600 svenska företag kommer att omfattas av kravet på hållbarhetsredovisning. 

Är du redo för krav på hållbarhetsrapportering?

Hösten 2014 kom ett EU-direktiv gällande obligatorisk rapportering av icke-finansiell information. Syftet är att öka transparensen och göra det möjligt att jämföra olika bolag ur ett hållbarhetsperspektiv. Ny svensk lagstiftning väntas komma till sommaren.

Nedan följer:
•    information om EU-direktivet och förslag på svensk lagstiftning
•    vad rapportering innebär
•    vilka som omfattas
•    hur rapporteringen ska ske
•    koppling till befintliga riktlinjer för hållbarhetsredovisning (GRI)
•    hur företag kan förbereda sig inför det nya lagkravet redan nu

Varför en blogg?

Jag får många förfrågningar om vad som händer inom hållbarhetsområdet, vilka trender jag ser och om jag har några goda exempel på företag som lyckats med sitt hållbarhetsarbete och vilka deras framgångsfaktorer är. Ofta är frågorna kopplade till hållbarhetsredovisning och den lagstiftning som är på väg, men inte alltid. Så i stället för att svara var och en så tänkte jag att jag lika gärna kan göra det i form av en blogg. 

Diya Consulting AB  •  Besöksadress: Gjuterigatan 9  •  553 18 Jönköping  •   +46 736 238391