Trender inom hållbarhetsredovisning för energibranschen

Har du koll på de ökade kraven på hållbarhetsredovisningar? Se till att vara helt uppdaterad inför årets arbete!

Anmäl dig till vår kostnadsfria webbinarium fredagen den 5 februari kl.11-12.

Energibranschen påverkas på många sätt av ökade krav och förväntningar från olika intressentgrupper samt flera nya initiativ och uppdateringar av ramverk, som t ex EUs nya taxonomi och av TCFD. Vill du få hjälp att navigera bland nyheter och trender och få inspiration att utveckla arbetet med er hållbarhetsredovisning? Anmäl dig då till vårt kostnadsfria webbinarium.

Vilka av de Globala Målen vill du bidra till?

Agenda 2030 är FN:s globala mål för hållbar utveckling. 17 utmanande mål, och 169 delmål, som ska nås till år 2030, där vi alla behöver vara med och bidra.

Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. I begreppet hållbar utveckling inkluderas social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Med de globala målen har världens ledare förbundit sig att fram till år 2030 att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen.

Dialogplattform för social innovation

Tillsammans med Hållbarhetsteamet har Diya Consulting fått i uppdrag att skapa en dialogplattform där företag i Jönköpings län kan mötas för att hitta lösningar på samhälls-utmaningar som vi står inför. Målsättningen är ökad interaktion mellan företag, offentliga aktörer och företagsfrämjande aktörer och syftet är att öka antalet sociala innovationer i länet. Den 30 november arrangerades den första träffen.

Nytt uppdrag tillsammans med Hållbarhetsteamet

Hållbarhetsteamet har fått i uppdrag att utbilda och coacha ett 20-tal företag i Jönköping, Vaggeryd och Nässjö kommun. Målsättningen är att varje företag ska ta fram mål och en plan för sitt hållbarhetsarbete. Idag mötte vi företagen för första gången.

Fler artiklar...

Diya Consulting AB  •  Besöksadress: Gjuterigatan 9  •  553 18 Jönköping  •   +46 736 238391