Välkommen till DIYA Consulting

Diya Consulting stöttar företag, organisationer och myndigheter att bli mer framgångsrika och attraktiva genom att anamma en relationsskapande ledarstil, tydlig kommunikation och ett integrerat hållbarhetsarbete.

Diya Consultings verksamhetsområden är främst hållbarhetsfrågor (CSR), kommunikation, affärs- och organisationsutveckling samt ledarskap. 

Vi erbjuder föreläsningar, workshops, utbildningar, konsultstöd, projektledning och interimslösningar.

Tags: hållbarhetsredovisning, Global Reporting Initiative, Anna Carendi, hållbarhetsrapportering, hållbarhet, strategiskt hållbarhetsarbete, hållbarhetskommunikation, affärsutveckling, csr

KLIMATKAMPEN

Under ett år deltar Anna Carendi i Klimatkampen, ett initiativ från Klimatrådet i Jönköpings län, där målet är att deltagarna ska minska sin klimatpåverkan med 30 %. Klimatkonferensen den 4 september 2019 var startskottet och på Klimatkonferensen 2020 får vi se hur det har gått. Till sin hjälp använder deltagarna appen Svalna.

Här kan du följa hur det går för klimatkämparna.

 

CSR SMÅLAND

CSR Småland skapar engagemang bland företag och andra aktörer till att utveckla hållbara verksamheter och därigenom bidra till en attraktiv region. CSR Småland är en mötesplats som bidrar till hållbar verksamhetsutveckling och nya affärsidéer.

Ett medlemskap i CSR Småland är en tydlig signal till omgivning och intressenter att företaget eller organisationen aktivt vill verka för hållbar utveckling och ta ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar.

CSR Småland är en icke-vinstdrivande förening som bildades 29 april 2016 av Anna Carendi (Diya Consulting AB), Jenny Jakobsson (Adlignum AB) och Patrik Sundberg (Sundberg Sustainability AB). Idag har föreningen ett 60-tal medlemmar.

Vill du också bli medlem? Kolla in CSR Smålands hemsida för mer information.

GLOBALA MÅLEN

2030 ska världen ha nått de 17 globala målen för hållbar utveckling. Nu har vi ett årtionde på oss att tänka nytt, samarbeta och våga ta de modiga besluten. Vill du visa att du stöttar de globala målen eller vill du ha något som kan starta en konversation om de globala målen? Då kan detta armband vara till din hjälp. Läs mer på Instagram. Beställ genom att mejla anna.carendi@diya.se

 

Inom kort kommer en hemsida.

Diya Consulting AB  •  Gjuterigatan 9  •  553 18 Jönköping  •   +46 736 238391