Välkommen till DIYA Consulting

Diya Consulting stöttar företag, organisationer och myndigheter att bli mer framgångsrika och attraktiva genom att anamma en relationsskapande ledarstil, tydlig kommunikation och ett integrerat hållbarhetsarbete.

Diya Consultings verksamhetsområden är främst hållbarhetsfrågor (CSR), kommunikation, affärs- och organisationsutveckling samt ledarskap. 

Vi erbjuder föreläsningar, workshops, utbildningar, konsultstöd, projektledning och interimslösningar.

UTBILDNING: Kom igång med hållbarhetsarbetet

Kom igång med hållbarhetsarbetet - strategi, handlingsplan och åtgärder.

Ni förstår att det är viktigt att arbeta med hållbarhet, men ni vet inte hur ni ska komma igång. Då är det här den perfekta utbildningen för er!

Diya Consulting AB håller utbildningen för Aktuell Hållbarhet.

Bra variation mellan teori, praktiska exempel och övningar för det egna företaget!, Enkelt paketerat, Gav energi och struktur till arbetet var några av synpunkterna i utvärderingen.

Utbildningen ges nästa gång i Stockholm den 6 mars 

För mer information och anmälan kolla in Aktuell Hållbarhets hemsida.

UTBILDNING: Strategiskt hållbarhetsarbete i praktiken 20 februari

Ny chans: Heldagsutbildning den 20 februari i Karlstad

Nu är vår uppskattade heldagsutbildning tillbaka, som vi erbjuder tillsammans med Bright Planet AB. Utbildningen ger insikt om nyttan med att driva ett strategiskt hållbarhetsarbete och kunskap om hur man kan göra det i praktiken med hjälp av hållbarhetsredovisning. 

Bra och konkret hur jag kan påbörja arbetet med hållbarhet. (deltagare på tidigare utbildningstillfälle)

Utbildningen hålls tisdagen den 20 februari i Karlstad och riktar sig till dig som är ledare på ett bolag och som på en dag behöver sätta dig in i hur ert företag kan bedriva ett strukturerat hållbarhetsarbete. För mer info och anmälan se Bright Planets hemsida.

Hållbarhetskonferens den 8 februari

Den 8 februari arrangerar CSR Småland konferensen Hållbara affärer - Vägen framåt!

Låt dig inspireras av hur andra företag och organisationer arbetar med hållbarhet ur olika perspektiv. Dessutom kommer Diana Madunic, regeringens ambassadör för hållbart företagande, presentera regeringens ambition för utveckling av hållbara företag i Sverige. Jag hoppas att vi ses där! För mer information se CSR Smålands hemsida.

Diya Consulting är en av initiativtagarna till nätverket CSR Småland. CSR Småland är ett nätverk för små och stora företag, ideella organisationer och offentliga aktörer som vill utveckla hållbara verksamheter och därigenom bidra till en attraktiv region.


Diya Consulting AB  •  Gjuterigatan 9  •  553 18 Jönköping  •   +46 736 238391