Välkommen till DIYA Consulting

Diya Consulting stöttar företag, organisationer och myndigheter att bli mer framgångsrika och attraktiva genom att anamma en relationsskapande ledarstil, tydlig kommunikation och ett integrerat hållbarhetsarbete.

Diya Consultings verksamhetsområden är främst hållbarhetsfrågor (CSR), kommunikation, affärs- och organisationsutveckling samt ledarskap. 

Vi erbjuder föreläsningar, workshops, utbildningar, konsultstöd, projektledning och interimslösningar.

WORKSHOP 3/10: Agenda 2030 och de globala målen

Workshop kring Agenda 2030 och de globala målen - Hur kan ni som företag bidra till att målen nås?

Under workshopen dyker vi ner i de globala målen och dess delmål. Som deltagare får du hjälp att identifiera viktiga mål för er verksamhet och nu ni kan utveckla er strategi för att ytterligare bidra till uppfyllelse av målen. Workshopen är gratis och arrangeras som en del av den Globala veckan i Jönköping.

Workshopen leds av Anna Carendi och Jenny Jakobsson.

Torsdag 3/10 kl.7.30-10.00 (ink. frukost)

Plats: Circular Centre, Brahegatan 46, Jönköping

Anmäl dig senast 30/9 till hej@hallbarhetsteamet.se

För mer info, se Hållbarhetsteamets hemsida.

 

HÅLLBARHETSKONFERENS 7/11: Hållbara Affärer - genom cirkulär ekonomi

Välkommen till en inspirerande och lärorik heldag om cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller. Öka din kunskap, utbyt erfarenheter och reflektera över hur cirkulär ekonomi kan implementeras i din verksamhet.

Torsdagen den 7/11 kl.08.30-16.00 i centrala Jönköping

Klara talare för konferensen är:

  • Tobias Jansson, expert inom cirkulär ekonomi som driver bloggen circulareconomy.se.
  • Andreas Anderholm Pedersen, Delegationen för cirkulär ekonomi.
  • Christian Bergman, industriell utvecklare på Material ConneXion.
  • Erik Vaim, grundare av Footly.
  • Kerstin Nordenstam, verksamhetsledare på ReMida, kreativt återanvändningscenter i Vaggeryd.
  • Erik Johannesson, expert på hållbarhetsstyrning på Serus, om att mäta samhällsnyttan.
  • Marcus Linder, Rise, och Christina Bergström, Swedese, om måttet C.

För mer information, se CSR Smålands hemsida.

UTBILDNING 24/9: Stratgiskt hållbarhetsarbete i praktiken

Tillsammans med Brigth Planet arrangerar Diya Consulting en utbildning i Strategiskt hållbarhetsarbete i praktikenEnergiföretagen Sverige.

Inget energiföretag kan längre blunda för hållbarhetsfrågan och sin roll i omställningen till ett hållbart samhälle. Men hur går man från prat till fart? Och hur kan hållbarhetsarbetet bli såväl konkret som till nytta för verksamheten och affärerna? Nu kan vi erbjuda en skräddarsydd utbildning, som riktar sig specifikt mot energiföretag.

Nästa kurstillfälle är den 24 september kl.9.30-16.30.

Plats: Freys Hotel, Stockholm.

För mer information se Enegiföretagen Sveriges hemisda.

 

Diya Consulting AB  •  Gjuterigatan 9  •  553 18 Jönköping  •   +46 736 238391