Välkommen till DIYA Consulting

Diya Consulting stöttar företag, organisationer och myndigheter att bli mer framgångsrika och attraktiva genom att anamma en relationsskapande ledarstil, tydlig kommunikation och ett integrerat hållbarhetsarbete.

Diya Consultings verksamhetsområden är främst hållbarhetsfrågor (CSR), kommunikation, affärs- och organisationsutveckling samt ledarskap. 

Vi erbjuder föreläsningar, workshops, utbildningar, konsultstöd, projektledning och interimslösningar.

En del av Hållbarhetsteamet

Förutom Diya Consulting AB så driver jag sedan 2021 även Hållbarhetsteamet tillsammans med Jenny Jakobsson och Patrik Sundberg. Nu tar vi nästa steg genom att utöka vår verksamhet med en hel bunt av erfarna hållbarhetskonsulter inom en rad olika områden. Hållbarhetsfrågan är komplex och kräver samverkan och olika expertiser.

Hör av dig så sätter vi ihop ett team som stöttar er med just det som ni behöver på er hållbarhetsresa. För mer information, spana in Hållbarhetsteamets hemsida.

CSR Småland

CSR Småland skapar engagemang bland företag och andra aktörer till att utveckla hållbara verksamheter och därigenom bidra till en attraktiv region. CSR Småland är en mötesplats som bidrar till hållbar verksamhetsutveckling och nya affärsidéer.

CSR Småland bildades 2016 av Anna Carendi (Diya Consulting AB), Jenny Jakobsson (Adlignum AB) och Patrik Sundberg (Sundberg Sustainability AB). Idag har föreningen nästan 80 medlemmar.

Vill du också bli medlem? Kolla in CSR Smålands hemsida för mer information.

Globala målen-armband

2030 ska världen ha nått de 17 globala målen för hållbar utveckling. Vill du visa att du stöttar de globala målen eller vill du ha något som kan starta en konversation om de globala målen? Då kan detta armband vara till din hjälp.

Armbandet är tänkt att öppna upp för samtal mellan människor om de globala målen och hur vi, var och en och tillsammans, kan vara med och bidra till en hållbar utveckling. Armbandet är tillverkat med omtanke om människa och miljö av kvinnor på Circular Centre.

Läs mer på 17globalamal.se eller följ @17globalamal på Instagram.

Diya Consulting AB  •  Besöksadress: Gjuterigatan 9  •  553 18 Jönköping  •   +46 736 238391