Välkommen till DIYA Consulting

Diya Consulting stöttar företag, organisationer och myndigheter att bli mer framgångsrika och attraktiva genom att anamma en relationsskapande ledarstil, tydlig kommunikation och ett integrerat hållbarhetsarbete.

Diya Consultings verksamhetsområden är främst hållbarhetsfrågor (CSR), kommunikation, affärs- och organisationsutveckling samt ledarskap. 

Vi erbjuder föreläsningar, workshops, utbildningar, konsultstöd, projektledning och interimslösningar.

UTBILDNING: Kom igång med hållbarhetsarbetet

Kom igång med hållbarhetsarbetet - strategi, handlingsplan och åtgärder.

Ni förstår att det är viktigt att arbeta med hållbarhet, men ni vet inte hur ni ska komma igång. Då är det här den perfekta utbildningen för er!

Diya Consulting AB håller utbildningen för Aktuell Hållbarhet.

Bra variation mellan teori, praktiska exempel och övningar för det egna företaget!, Enkelt paketerat, Gav energi och struktur till arbetet var några av synpunkterna i utvärderingen.

Utbildningen ges nästa gång i Stockholm den 6 mars 

För mer information och anmälan kolla in Aktuell Hållbarhets hemsida.

UTBILDNING: Strategiskt hållbarhetsarbete i praktiken

Ny chans: Heldagsutbildning den 20 februari i Karlstad

Nu är vår uppskattade heldagsutbildning tillbaka, som vi erbjuder tillsammans med Bright Planet. Utbildningen ger insikt om nyttan med att driva ett strategiskt hållbarhetsarbete och kunskap om hur man kan göra det i praktiken med hjälp av hållbarhetsredovisning. 

Bra och konkret hur jag kan påbörja arbetet med hållbarhet. (deltagare på utbildningstillfälle i maj)

Utbildningen hålls tisdagen den 20 november i Karlstad och riktar sig till dig som är ledare på ett bolag och som på en dag behöver sätta dig in i hur ert företag kan bedriva ett strukturerat hållbarhetsarbete. För mer info och anmälan se Bright Planets hemsida.

CSR SMÅLAND

Diya Consulting är en av initiativtagarna till nätverket CSR Småland. CSR Småland är ett nätverk för små och stora företag, ideella organisationer och offentliga aktörer som vill utveckla hållbara verksamheter och därigenom bidra till en attraktiv region.

Ett medlemskap i CSR Småland är en signal till omgivning och intressenter att företaget eller organisationen aktivt vill verka för hållbar utveckling och ta ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar. Bli medlem via CSR Smålands hemsida.

Diya Consulting AB  •  Gjuterigatan 9  •  553 18 Jönköping  •   +46 736 238391